NVE-direktøren vil ha selskapsmessig og funksjonelt skille

Årsmøter • Energi

21.04.2015

På KS Bedriftenes Møteplass 2015 på Fornebu 21. april bekreftet NVE-direktør Per Sanderud at han vil ha fullt selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og kommersiell virksomhet.

Ved sitt ønske om et fullstendig skille er direktøren for Norges vassdrags- og energidirektorat på linje med Olje- og energidepartementets forslag.

«Grensen for unntak for selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og kommersiell virksomhet er i dag på 100.000 kunder, men skal nå settes til 0», sa Sanderud.

KS Bedrift er kritisk til Olje- og energidepartementets forslag om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Vi mener at selskaper som ønsker å inngå samarbeid, allianser eller fusjoner skal gis positive virkemidler – ikke fordyrende krav som fører til høyere nettleie for landets strømkunder.

Store endringer
NVE viser til at nettselskapene ikke skal være eid eller eie virksomhet med konkurranseutsatt virksomhet. Det skal likevel være mulig å legge annen konkurranseutsatt virksomhet i morselskapet, som for eksempel fibervirksomhet. 

Produksjon, omsetning av kraft eller fjernvarme må ligge i søsterselskap under morselskapet.

På sikt ønsker NVE å skille driftssentralene for produksjon og nett. Dette mener NVE må til for å sikre likebehandling mellom egne og andre produksjonsselskap.

Det vil likevel være lov å selge overskuddskapasitet ut av selskapet. Det vil også være lov å selge beredskapstjenester utad.

Her finner du Per Sanderuds presentasjon