2018-05-09 Bredbånd Morten Braarud.jpg
Morten Braarud leder KS Bedrift og Distriktsenergis bredbåndsutvalg. Foto: iStock/ privat
Bredbåndskronikk fra leder av bredbåndsutvalget:

Gjennom samarbeid når man langt!

Bredbånd og smarthus • Energi

Lokale og regionale bredbåndsaktører søker samarbeid på mange områder.

Vi er allerede godt inne i mai måned 2018 og som alltid skjer det mye i bredbåndsbransjen. Undertegnede har etter beste evne forsøkt å følge med på hva som rører seg av betydning. Personvern (GDPR), alternativt nasjonalt nett, nettsikkerhet, 5G, Telias posisjonering i mobilsektoren, implementering av nye graveforskrifter, hvordan dekning skal sikres for de siste 10% i landet og smarte hus er bare noe av det som debatteres hos de ulike aktørene og aktørene i mellom. Inntil nylig har det vært stor usikkerhet rundt kravet om funksjonelt skille. Heldigvis vant fornuften til slutt; Energiselskaper med mindre enn 30 000 kunder ble fritatt for kravet. Dette var en viktig beslutning for distriktsutvikling samt for mulighetene til å utnytte ressursene på tvers av virksomhetsområdene.

Lokalt bredbånd stadig viktigere

Hva gjelder salg av bredbåndvirksomheter synes det å være lite utbud i markedet. Lokalt bredbånd blir stadig viktigere. Eierne ser at innsatsen har gitt resultater både for økonomi, arbeidsplasser og økende attraktivitet for etablering av næringsliv og bosetting. Samtidig ser vi at aktørene, både lokalt og regionalt, søker samarbeidsmodeller innen områdene kompetansedeling, tjenesteutveksling, sammenkopling av nett, innkjøp av utstyr og tjenester for å nevne noe. Dette for å sikre eksisterende og kommende investeringer, økt geografisk nedslagsfelt og en sunn resultatutvikling.

Toget ruller i stor fart

Vi ser også bevegelser blant de nasjonale aktørene. Nylig solgte NextGenTel sitt bedriftsselskap, Kvante,l til Broadnet for å styrke sin egen kapitalbase. Broadnet er tydeligvis sultne på flere, noe toppleder Martin Lippert gir uttrykk for. Likeledes søker Altibox flere partnere. Om jeg ikke husker feil har Altibox nå en partnergruppe bestående av 35 aktører over det ganske land og ønsker ikke å stoppe med det. Tilsvarende har Telia blant annet tegnet avtale med Eidsiva Bredbånd og BKK for å bygge fiber til basestasjoner, med sikte på å bli en landsomfattende 5G aktør samt å gjøre seg mindre avhengig av Telenor. Gjennom Canal Digital ligger heller ikke Telenor på latsiden hva gjelder fiberutbygging. Toget har begynt å rulle med stadig større fart.

Fylkeskommunen større mandat for tildelinger

Hva angår tilskudd fra staten for å bygge til såkalt «lønnsomme områder» er det i 2018 avsatt 150MNOK i støtteordninger. I tillegg er søknadsprosessen blitt noe mindre byråkratisk, da fylkeskommunene har fått et større mandat hva gjelder tildelinger. Mange vil nok hevde at det er for lite, men 150MNOK er mer enn ingenting. Ytterligere 40MNOK er avsatt til å etablere en pilot knyttet til alternativt nasjonalt nett. Her pågående diskusjoner på mange plan, bla hvorvidt EnergiNorge, DistriktsEnergi og KS Bedrift kan samle seg i en felles front. Vi venter å se en utlysning fra NKOM innen sommeren tar til for fullt. Jeg vil også nevne at det bevilget 100MNOK i tilskudd for bygging av alternative samband til utlandet. Dette med tanke på mindre sårbarhet i kommunikasjonen mellom Norge og utlandet, samt for å etablere et bedre tilbud til datasentre som kan tenkes å etablere seg i Norge.

Det er med andre ord liv og røre i bransjen, og som lokale og regionale bredbåndsaktør er det bare å følge med i timen og utnytte de mulighetene som finnes. Gjennom samarbeid kommer man langt!