2018-06-13 Harald Wium Lie Fiber.jpg
Harald Wium Lie i Analysys Mason deler tanker om utsiktene til bredbåndsbransjen. Foto: iStock/ Wikimedia Commons
Bredbåndsekspert:

Norsk bredbånd er i en gullalder – og fiberen er arvesølvet

Bredbånd og smarthus • Energi

Bredbåndsekspert Harald Wium Lie har en klar melding til lokale bredbåndseiere rundt i landet: Behold fiberen, den blir mer verdt fremover.

Wium Lie er partner i konsulentselskapet Analysys Mason, og jobber mot både netteiere, myndigheter og bredbåndsselskap. Onsdag møtte han i KS Bedrift Energi og Distriktsenergis bredbåndsutvalg for en diskusjon om bransjen og bredbåndsselskapenes utsikter.

«Vi er i en gullalder for den norske bredbåndsbransjen, noe som medfører en voldsom investeringsvilje», sier han.

Wium Lie har en klar beskjed til bredbåndseiere rundt i landet:

«Hadde jeg eid et fibernett, ville jeg nok satset på å fortsette å eie det inn i fremtiden, men det finnes også interessante muligheter for samarbeid mellom bredbåndsselskaper og med eksterne investorer. Verdien av fibernett vil trolig øke over tid, og er slik sett eiernes arvesølv», sier han.

Avkastningen på fiberen er i dag på 8%, en rente fastlagt av NKOM.

Strengere regulering ikke i sikte

Bredbåndseksperten påpeker at norske myndigheter i stor grad er fornøyd med fremdriften i bransjen, og sier at Norge sammenliknet med andre land har oppnådd høy dekning uten større subsidier fra staten. Denne suksesshistorien er trolig en av årsakene til at bransjen er mindre regulert enn eksempelvis strømnettet.

«I fjor ble nesten 10 milliarder investert i norske telenett, og av dette gikk halvparten til fiber. Så lenge utbygging skjer i denne hastigheten, er det trolig mindre aktuelt for myndighetene å innføre strengere regulering av bransjen. Man frykter at en mer detaljert regulering legger en demper på investeringslysten», sier han.

Innenfor dagens regulering er fiber gruppert sammen med ADSL og HFC-kabler. NKOM oppfatter Norge som ett marked, selv om bredbånd på lokalt nivå opereres som tilnærmet monopolvirksomhet. NKOM har varslet at dagens reguleringsregime vil bestå i minst fire år til.

Defensiv strategi sikrer plass i verdikjede

Wium Lie påpeker at det ikke er noen tydelig sammenheng mellom selskapsstørrelse og marginer på driften.

«Landets mest profitable bredbåndsselskap har en håndfull ansatte, og leier ut mørk fiber i Rogaland», sier han.

Bredbåndseksperten mener det er lite realistisk for lokale og regionale selskaper å ta opp konkurransen med TV-leverandører, men sier det er færre stordriftsfordeler innenfor produksjon av Internett.

«Enkelte aktører har en margin på over 95%», sier han.

Leveranse av internett-tjenester vil fremover bli viktigere og kan bli mer lukrativt ettersom nordmenn flest ser mindre TV, og bruker mer tid på nettbaserte tjenester.

«Mens omsetning på ordinære TV-tjenester har vært flat siden 2013, går kundenes bruk videobruk over nett bare oppover. Det gjelder å lede kundene over på produkter hvor marginene er høyest. Selskapene bør vurdere muligheter for samarbeid om tjenesteinnhold, men som utgangspunkt beholde eierskapet til fiberen selv», sier Wium Lie.

Han mener også at utrullingen av 5G-nettet innebærer en stor mulighet for de lokale bredbåndsselskapene.

«5G er kompatibelt med, ikke i konkurranse med, fiberen. 5G er avhengig av at det bygges fiber til en rekke basestasjoner. Telia og ICE vil trolig benytte de lokalt eide fibernettene heller enn å legge fiber selv. Her er det muligheter for selskapene for å bygge fiber til punkter eiet av selskap i konkurranse med Telenor», sier bredbåndseksperten, og legger til:

«Dette er en defensiv strategi, som sikrer selskapene en del av den mobile verdikjeden.»