NVE differensierer småkraftgebyr

Vann • Energi

Gebyret for å få behandlet søknad om elsertifikatgodkjenning hos NVE har inntil nylig vært likt uavhengig av størrelse. Nå har NVE innført redusert gebyr for de minste kraftverkene.

Basert på NVEs kostnadsberegninger settes følgende gebyrer for godkjennelse av anlegg som søker etter 1.2.2013:

Mindre enn 100 kW kr 15.000
Fra og med 100 kW opp til 5 MW kr 30.000
Fra og med 5 MW eller større kr 60.000
Opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, uansett størrelse kr 60.000

Les mer hos Småkraftforeninga

22.01.2013