Lokal sjøsikkerhet er viktigst

Leserinnlegg fra Norske Havner • Havn

Et samlet Havne-Norge gir tydelig uttrykk for at lokal sjøsikkerhet må stå i fokus. Dette var også tilbakemeldingen fra Havne-Norge til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tidligere i år.

Dette innlegget stod på trykk i Tidens Krav den 27. februar 2017. Det er skrevet av Bernt Christoffer Aaby, næringspolitisk rådgiver, og Kjell-Olav Gammelsæter, direktør,  KS Bedrift Havn.

Når vi inviterer til dialog og felles forståelse, er det noe underlig for oss at rederiorganisasjonene går så høyt på banen i Tidens Krav.

Regelverket for beregning av anløpsavgift er nokså nytt. Det viser seg i praksis å være krevende å bruke, både for havnene og for Kystverket. Derfor benytter mange av havnene rundt kysten seg av eksterne spesialister.

Kristiansund og Nordmøre Havn har støttet seg på bistand fra Evidan Momentum AS, landets ledende aktør på selvkost på kommunale betalingstjenester. Deres gjennomgang av regnskapene til havna står i sterk kontrast til det Kystverket har laget.

Det er et tydelig signal på at selvkost er krevende. Vi ser derfor fram til departementets vurdering av saken. Tydelighet vil skape ro rundt den viktige jobben havnene gjør for lokal sjøsikkerhet langs kysten.

KS Bedrift Havn sitt viktigste budskap er at det må skapes en felles forståelse av lovgivningen knyttet til beregning av anløpsavgiften. Kystverket, havnene og brukerne av havna er tjent med en felles forståelse av viktige rammevilkår.

I tillegg er det viktig at departementet kommer med en avklaring av hvordan kostnader for rydding i hovedled og biled skal håndteres. Særskilt i de tilfellene der Kystverket selv ikke kan stå for ryddingen. Sjøsikkerheten er det viktigste av alt.

Dette burde være i alles interesser. Det bør også rederiorganisasjonene innse.