Havnemedlemmene i KS Bedrift har et eget bransjestyre som er valgt av medlemmene på eget årsmøte. Bransjestyret skal bidra til å utvikle og forankre det næringspolitiske arbeidet til havnemedlemmene. Etter årsmøter 7. mars 2017 ser sammensetningen av disse slik ut:

Styret for KS Bedrift Havn  

  1. Leder Tore Lundestad, Borg Havn (til 2021)
  2. Medlem Halvar Pettersen, Tromsø Havn (til 2021)
  3. Medlem Rune Hvass, Arendal Havn (til 2021)
  4. Medlem Arnt Helge Honstad, Kristiansund og Nordmøre Havn (til 2019) 
  5. Medlem Rita Maarak, Stranda Hamnevesen KF (til 2019)
  6. Medlem Ole Christian Fiskaa, Ålesundregionens havnevesen (til 2021) 

Varamedlemmer:

  1. Leif Gustav Prytz, Nordkapp- og Porsanger havn (til 2019)
  2. Bente Levin, Horten Havn (til 2019) 

Se alle KS Bedrifts bransjestyrer

Se Bedriftsstyret