Norske Havner bidrar til faglig utvikling av havnene.

Norske Havner har egne faggrupper og nettverk, og arrangerer en rekke seminarer og kurs for medlemmene. 

Les mer om dette temaene under.

Relevante artikler