Faggruppene i Norske Havner spiller en viktig rolle i å samle og utvikle den viktige kompetansen som finnes i hver enkelt havn i havne-Norge. De setter agendaen innen sine fagområder, de bidrar med faglige vurderinger til administrasjonens arbeid og de spiller inn egne saker og prosjekter til organisasjonen.

Faggruppene i Norske Havner ​skal:

  • bidra til å utvikle og styrke Norske Havner medlemshavners fagmiljøer, gjennom å arrangere seminarer om aktuelle saker, samt å ha ansvar for det faglige programmet ved det årlige fagseminaret;

  • profilere Norske Havner gjennom å skrive artikler i tidsskrift, holde foredrag ved konferanser og delta i det faglige ordskiftet der det er aktuelt; 

  • bistå Norske Havners styre / sekretariat med innspill til høringer og andre saker angår faggruppens fagområde; 

  • initiere egne prosjekter gjennom styresak der de ser behov og i henhold til budsjett.

 Norske Havner har fire faggrupper:

  • Faggruppe Miljø (Leder: Jane Arnesen, havnesjef, Lyngdal Havn)
  • Faggruppe Digitalise​​​ring (Leder: Trond Andersen, maritim sjef i Stavangerregionen Havn)
  • Faggruppe Infrastruktur (Leder: Steffen Borgar Løvdahl, seniorrådgiver i Kristiansand Havn​)
  • Faggruppe Godsover​føring (Leder: Ann Iren Holm Rise, markedskonsulent i Trondheim Havn)