Nettverkene i Norske Havner skaper møteplasser for nøkkelpersoner i havne-Norge innen sine fagområder. Dette bidra til at unik havne-kompetanse deles og utvikles i fellesskap.

Norske Havners nettverk
  • Gir innspill til styret ved behov 
  • Bidrar til faglig samarbeid og nettverk mellom havnene 
  • Bidrar til faglig innhold ved kurs og seminarer ved behov

Norske Havner har fem nettverk:

  • Nettverk: Eiendom​​ (Leder: Tove Kulseng, eiendomssjef i Trondheim Havn

  • Nettverk: Kommunikasjon (Leder: Astrid Tomassen, kommunikasjonsansvarlig i Bergen Havn)

  • Nettverk: Maritim​​ (Leder: Øistein Kaarbø, maritim leder, Narvik Havn)

  • ​​Nettverk: Rammebetingelser (Leder: Mathias Bernander, markedssjef, Kristiansand Havn)

  • ​​​Nettverk: Administrasjon​ (Leder: Heidi Synnøve Nymann, forvaltningssjef, Karmsund Havn)