Stavangerregionen havn 1.jpeg
Stavangerregionen Havn IKS satser på samrt energisamarbeid. (Foto: Stavangerregionen Havn IKS).
Stavanger Energiknutepunkt

Havn har viktig rolle i smart energisamarbeid

Grønn kystfart • Havn

Stavanger Havn samarbeider med flere andre om å skape en smartere energistyring i Stavanger-området.

- Vi gjør energitiltak som vil ruste oss for fremtiden, sier Merete Eik, daglig leder i Stavangerregionen Havn IKS. 

I Stavanger forsøker fem partnere å skape et fremtidsrettet energisystem. Stavangerregionen Havn IKS, Lyse Elnett, Forus Næringspark, Avinor og Enova samarbeider om prosjektet Stavanger Energiknutepunkt.

Selskapene utforsker hvordan man kan styre og fordele energien brukerne – som flyplassen, havnen og næringsaktører behøver fremover – på en smartere måte. Dette er viktig for å kunne håndtere storstilt elektrifisering i fremtiden.

Stavangerregionen Havn ønsker blant annet å energieffektivisere bygninger og lage lademuligheter for biler, trucker og andre kjøretøy, på sikt også fartøy som anløper havnen.

Det ambisiøse energisamarbeidet skal bidra til å ruste samfunnet i Stavanger-området på morgendagens utfordringer.

– Vi vil vise at vi tar klima og miljø seriøst i Norge, sier Merete Eik, daglig leder i Stavangerregionen Havn, og fortsetter:

– Vi ønsker å gjøre energitiltak som vil ruste oss for fremtiden, og kunne bygge en havn som vil kunne ta imot skip som vil ha behov for strøm, lading og hybridløsninger. 

Også prosjektpartneren Lyse Elnett, som er eid av flere kommuner i området, ser behovet for å være tidlig ute med å utvikle smartere energiforvaltning. Samfunnsbedriftene samarbeider her tett med både private aktører og statlige foretak for å finne bedre løsninger.