Blafrer lyset fra oljelampen?

Blafrer lyset fra oljelampen?

Trekk dere ut av olje og gass! Slike investeringer er for risikable. Det fikk Oljefondet nylig høre av sin forvalter Norges Bank Investment Management. Og rådet vakte internasjonal oppsikt. Har vi nådd et vendepunkt?

Jeg tror det. For det ligger jo litt i navnet «Norges Bank Investment Management». Her jobber det neppe så mange dypøkologiske fantaster. Her jobber det heller folk med dyre sko, engelskspråklige CVer og lang Birken-erfaring. Folk som ser på fremtiden med et kjølig økonomisk blikk.

Og disse folkene mener nå at vi – for Oljefondet er faktisk vårt – bør trekke vår kollektive formue ut av olje og gass. De mener dette fordi de tenker bunnlinje, ikke fordi de tenker miljø. De vil kun gjøre oss mindre sårbare for svingende oljepriser.

Og Oljefondet er ingen lilleputt. Verdens største statlige investeringsfond eier 1,3 prosent av alle børsnoterte aksjer globalt. Verden følger med på hva Oljefondet gjør. Så da Norges Bank kom med sitt råd, gikk aksjekursen ned i flere oljeselskap.

Disse kursene vil sikkert hente seg inn igjen. For de svinger jo sånn. Men på sikt er det viktigste dette: Når en investor søker trygge investeringer, er ikke lenger olje og gass så fristende. Og det er mange investorer som søker trygghet.

Det grønne skiftet var alt i gang. Fornybar energi blir rimeligere. Bevisstheten om klimaendringene øker. Grønn innovasjon skyter fart. Og her kommer KS Bedrifts medlemmer inn - for svært mange av dem driver i grønne bransjer.

Energibedriftene produserer og distribuerer energien i særlig vann, men også vind og sol. Avfallsbedriftene bidrar til kretsløpssamfunnet ved å utnytte alle ressursene i avfallet vårt.

Havnemedlemmene fremmer miljøvennlig sjøtransport og strøm til skip som ligger til kai. Og lokalt er det mye samhandling mellom disse bransjene - som alle etterspør miljøteknologi.

Potensialet er enormt nå når oljelampen ikke brenner like sterkt. Det grønne skiftet får flammen til å blafre.