Er ekstremvær den nye normalen?

Er ekstremvær den nye normalen?

Sover du godt når den grå skyen på værvarselet viser tre dråper? Er du helt sikker på at kjelleren din ikke tar inn vann? (foto: iStock)

Store deler av Norge har fått en forsmak på noe vi trolig kan vente oss mer av: ekstremnedbør. Når regnet høljer ned på sitt verste, er beredskapen høy i både brann- og redningstjenestene og i avløpsetatene landet rundt.

Ved ekstremvær med mye regn blir det travle dager for brannvesenet, og vannmassene tar raskeste vei. Kritisk infrastruktur som veier, tunneler og kloakk er ofte berørt og lensing av vann tar mye tid og ressurser.

Brann- og redningsvesenets sin rolle ved slike hendelser blir bare viktigere og viktigere. Ekstremvær fører ofte til store ødeleggelser av materielle verdier. I verste fall kan enkelte, alvorlige værsituasjoner også true liv og helse.

Dersom kumlokk blokkeres, eller det ikke er laget gode veier for store mengder overvann, så tar vannet gjerne en tur innom kjelleren din. Riktig utrivelig blir det dersom rørene i et avløpsanlegg ikke er store nok til å håndtere de plutselige vannmassene. Da kan brunt avløpsvann slå ut av toalettene og inn i hjemmene våre.

Slike situasjoner kan vi unngå ved å jobbe forebyggende og begrense skadeomfanget ved styrtregn og flom. Vi får mye mer sikkerhet for hver krone vi bruker på å forebygge.

Så vel kommunene, huseierne, utbyggerne og forsikringsselskapene har en rolle i dette arbeidet. Og her er det viktig med samordning, slik at ikke ansvaret glipper.

Kommunene er mer bevisste enn noen gang på å tilpasse arealer, infrastruktur og bygninger i sine kommunale planer og byggesaker. Ekstremnedbør er noe vi kan vente oss mer av, og det er forebygging som er svaret.