Hvor lite kan vi jobbe før produktiviteten synker?

Hvor lite kan vi jobbe før produktiviteten synker?

I snitt er hver arbeidstaker på jobb under en femtedel av sin disponible tid. Har vi råd til å bruke mindre tid og innsats enn vi alt gjør?

Det er bred enighet om at vi fortsatt skal jobbe smartere og ta i bruk ny teknologi for å søke å beholde de fordelene vi har. Men hvor mye kan vi redusere arbeidstiden med før det begynner å undergrave vår felles velferd?

La oss dele noen tanker om tid og tall

En vanlig, om litt grov, inndeling av døgnet er 1/3 søvn, 1/3 arbeid og 1/3 fritid. Det betyr altså at man er på jobb ca. halvparten av den tiden man tilbringer i våken tilstand.

Da snakker vi bare om de dagene man faktisk er på jobb. De fleste jobber nå femdagers uke, slik at på to av ukens dager er de ikke jobb i det hele tatt.

I et år har vi alle 8760 timer til rådighet. 1/3 av det er 2920 timer. Men et vanlig årsverk utgjør 1950 timer for arbeidstakere med 37,5 timers arbeidsuke, noe som kun utgjør 22,3 prosent av alle timene i et år.

Hvor mange er det som rent faktisk arbeider et fullt årsverk på 1950 timer?

Disse timene utgjør jo 37,5 timer i uken over 52 uker. Men ingen jobber de ukene de har ferie. 5 ferieuker utgjør 187,5 arbeidstimer, og i snitt er det 10 bevegelige helge- og høytidsdager i et år. 75 arbeidstimer borte, der også.

Summert er en vanlig arbeidstaker på jobb i 1687,5 timer i løpet av et år. Det er 19,3 prosent av tiden – forutsatt at denne arbeidstakeren ikke har noe sykefravær.

Er sekstimersdagen en god idé?

Når enkelte nå for n’te gang relanserer tanken om 6-timersdagen, betyr det i realiteten å redusere arbeidsinnsatsen til 15,4 prosent av den tiden man har til rådighet i et år.

Sykefravær er dessverre også en realitet. Egen- og legemeldt sykefravær utgjør ca. 6,5 prosent av årsverkene. Det betyr at de 1687,5 timene jobb per år i virkeligheten bare er 1561 timer i gjennomsnitt per arbeidstaker per år.

Da er vi nede på 17,8 prosent av den disponible tiden i et år på jobb.

Det høres ikke særlig mye ut. Klarer vi å opprettholde den nødvendige produktiviteten med så liten innsats?

Vi kan ha tro på teknologisk utvikling og smartere måter å gjøre ting på, men skal vi bruke den mulige gevinsten av det på å skaffe oss enda mer fritid?

Vi lever ikke i en boble

Vi er et lite land i en verden med mange store og fremadstormende økonomier som etter hvert kan konkurrere med oss på de fleste områder. Derfor må vi se hva de gjør der ute.

Er det minst mulig innsats og bruk av tid som preger kinesere, indere og andre som er i rivende utvikling?

Vel kan vi si at de der borte i andre verdensdeler mangler mye på lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og velferdsordninger. Men det gjør dem ikke mindre konkurransedyktige.

Så hvordan skal vi kunne beholde de godene vi har den dagen vi ikke har fortrinn i markedene lenger?

Som sagt: Vi skal fortsatt jobbe både smartere og ta i bruk ny teknologi for å søke å beholde de fordelene vi har. Men har vi råd til å bruke mindre tid og innsats enn vi allerede gjør?