#YouToo?

Håper ikke det. Hverken at du har blitt utsatt for det, eller at du har vært utøveren.

#MeToo-kampanjen har i løpet av kort tid fått satt i fokus et problem som er mye større enn noen kunne forestille seg. Det startet med filmbransjen, og det var kanskje ikke så overraskende. Man har jo alltid hørt om filmstjerner som har måttet samtykke til sex for å få de store rollene. Men etter at dette ble kjent i høst, har ansatte i bransje etter bransje stått fram og berettet om at det er likedan der.

Slik det fortoner seg nå, er det grunn til å tro at fenomenet berører de fleste delene av arbeids- og organisasjonslivet.

De hendelsene det fortelles om, varierer fra verbale uttrykk og relativt «uskyldige» klaps på baken til rene overgrep og voldtekter. Opplevelsen er alltid at dette føles som trakassering og er nedverdigende. (Donald Trump er en historie for seg, men den går vi ikke inn på her.)

Et dominerende trekk er at det er menn i maktposisjoner som tror at de er berettiget til å behandle kvinner på denne måten - og at de kan slippe unna med det. #MeToo-kampanjen viser imidlertid allerede at mange har møtt seg selv i døra og har måttet forlate sine høye stillinger.

Samtidig er det klart at det ikke bare er menn i maktposisjoner som driver med seksuell trakassering av kvinner. Vi hører blant annet om kvinner i mannsdominerte yrker og bransjer som utsettes for dette, og at de som trakasserer kan være langt unna toppen av hierarkiet.

Det har selvfølgelig vært mye mediefokus omkring fenomenet. Mye skriverier, mange innslag på TV.

Et aspekt ved det har vært lite berørt. Dette at slik framferd fra disse mennene er utrolig patetisk. Hva slags ynkelige mannfolk er det som finner tilfredsstillelse i trakasserier, nedverdigende oppførsel og overgrep mot kvinner de har makt over? Er dette den eneste muligheten de har til å vise sin «manndom»?

Vi skal ikke se bort fra at #MeToo-kampanjen kan ha sin berettigelse også i de bransjene som sogner til KS Bedrift.

Hvis det er tilfelle, er det all grunn til å ta en time-out nå og revurdere både holdninger og handlinger. På sikt må vi håpe at #metoo kan bidra til et bedre arbeidsliv. Derfor er vi alle berørt av denne kampanjen.