GDPR og HR – personvernet på arbeidsplassen

GDPR og HR – personvernet på arbeidsplassen

Etter god respons på kurset våren 2019, inviterer vi igjen til kurs om GDPR i praksis. Advokat Jan Sandtrø (en av Norges ledende eksperter i de nye personvernreglene - GDPR) vil i samarbeid med KS Bedrifts egne advokater holde kurs med en praktisk vinkling på personvernreglene.

De fleste kommunalt eide bedrifter omfattes av EUs personvernforordning (GDPR) og den nye personopplysningsloven, og må behandle personopplysninger om de ansatte i samsvar med de nye reglene.

Spørsmål som ofte stilles er:

 • Hvilke personopplysninger kan lagres i «personalmappen», og hvilke opplysninger må slettes når den ansatte slutter?
 • Hvor lenge kan arbeidsgiver oppbevare advarsler?
 • Hvordan skal personvernreglene ivaretas ved oppfølging av sykmeldte?
 • Hva med arbeidsgivers innsyn i ansattes e-post og mobiltelefon, og hva med personvernet ved bruk av kamera på arbeidsplassen?
 • Hvordan ivaretas personvernet generelt for de ansatte i bedriftens HR-løsninger?

Advokat Jan Sandtrø er en av Norges ledende eksperter innen teknologirett og personvern. Han er en ofte benyttet foredragsholder og artikkelforfatter, og har holdt GDPR-kurs for KS Bedrift tidligere med gode tilbakemeldinger.

I samarbeid med KS Bedrift, holder han dette kurset med en praktisk vinkling på personvernreglene på arbeidsplassen. Forholdet mellom personvernreglene og arkivloven skal også berøres.


Foreløpig program:

Kl. 10.00 – 10.10: Velkommen v/KS Bedrift

Kl. 10.10 – 11.30: Bedriftenes GDPR-plikter – status og erfaringer v/advokat Jan Sandtrø

 • Hva har skjedd etter at GDPR og nye personvernregler er satt i kraft? Erfaringer på overordnet nivå.
 • Datatilsynets virksomhet – erfaringer fra håndhevelse av nye regler
 • Bedriftenes implementering og pliktenes innhold – helt overordnet om hva som nå skal være på plass
 • Sjekkliste for bedriften i GDPR-sammenheng. Prioriterte tiltak.

Kl. 11.30 – 12.00: Lunsj

Kl. 12.00 – 12.45: Personvernet på arbeidsplassen – HR v/Jan Sandtrø
                              Blant annet om:

 • Innhold, bruk, lagring og sletting av personopplysninger i «personalmappene»
 • Behandling av personopplysninger i ansettelsesprosesser
 • Krevende personalsaker, oppfølging av sykmeldte, advarsler
 • Bruk av interne datanettverk/intranett - personvernet
 • Digitale kommunikasjonsverktøy på arbeidsplassen som Workplace, Facebook, osv.
 • Arbeidsgivers kontrolltiltak på arbeidsplassen
 • Innsyn i e-post og mobiltelefon som brukes i jobben
 • Overvåkning/kamera,
 • Tidsregistrering
 • Kontroll av kjøretøy som bruker på jobb

Kl. 12.45 – 12.55: Pause

Kl. 12.55 – 13.50: Personvernet på arbeidsplassen forts.

Kl. 13.50 – 14.00: Pause

Kl. 14.00 – 14.30: Nye arkivregler – NOU 2019:9 v/Elen Gimnæs i KS Bedrift

 • Konsekvenser for kommunal eide bedrifter
 • Hva sier lovforslaget om forholdet til personvernlovgivningen
 • Forholdet mellom personvernreglenes krav om sletting og oppbevaringsplikten

Kl. 14.30: Slutt og vel hjem.

 

Tid: Onsdag 25. september, kl. 10:00 - 14:30

Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo. Like ved Kommunenes Hus.

Pris: 2300,- for medlem og 3900,- for andre som ikke er medlem.

Vi tar forbehold om enkelte mindre endringer i programmet.

Velkommen!

Kurset kan kombineres med temadagen "Hvordan er reglene for midlertidig tilsetting?" tirsdag 24. september i KS Bedrift sine lokaler i Oslo. Se kalender for mer informasjon.