GDPR – praktisk oppfølging av nye personvernregler

GDPR – praktisk oppfølging av nye personvernregler

KS Bedrift holder kurs for sine medlemmer om GDPR - de nye personvernreglene - som skal tre i kraft i løpet av juli i år.

Tid: 12. sep, 12:00 - 16:00

Sted: Kommunenes Hus

Pris: 1700. 

EUs personvernforordning (GDPR) og den nye personopplysningsloven trer i kraft i sommer - trolig i løpet av juli. De fleste kommunalt eide bedriftene omfattes av regelverket, og må behandle personopplysninger om ansatte og andre i samsvar med de nye reglene.

Det innføres strengere krav for virksomhetene og flere rettigheter for de registrerte personene. KS Bedrift har det siste året arrangert flere kurs og seminarer der de nye reglene har blitt gjennomgått.

På dette seminaret gis en gjennomgang av de grunnleggende prinsippene og reglene som er vedtatt, samt praktiske råd til hvordan bedriften kan utarbeide intern dokumentasjon og gode personvernrutiner.

Personvernseminaret er lagt til onsdag 12. september fra kl. 12.00 og kan derfor kombineres med seminaret dagen etter (torsdag 13. september) om interkommunale selskap og kommunesammenslåing.

KS Bedrift legger opp til felles middag om kvelden etter personvernseminaret for alle som skal delta på én eller begge av dagene, og håper mange har lyst og anledning til å delta.