Hva er innovative anskaffelser og hvordan gjør vi det? Kurs I

Hva er innovative anskaffelser og hvordan gjør vi det? Kurs I

I en innovativ anskaffelse formidler du ditt behov til markedet før anskaffelsen, og så overlater du til leverandørene å foreslå den beste løsningen.

Denne fremgangsmåten er i motsetning til en «vanlig» anskaffelse, der man først lager en detaljert kravspesifikasjon på hva man mener vil løse ens behov, og så sender den til leverandørene i markedet. 

KS Bedrift vil i tiden fremover styrke vårt tilbud på innovative anskaffelser.

Det første av to kurs avholder vi 26. oktober 2018. Her får du vite mer om hva en innovativ anskaffelse er og hvordan det kan gjennomføres. Neste kurs fokuserer på hvordan du kan bruke innovative anskaffelser som et verktøy for innovasjon og utvikling av selskapet ditt – virksomhetsstyring. (Avholdes torsdag 31. januar 2019.)

Begge kursene er åpne for alle våre medlemsbedrifter. 

 

FØRSTE KURS

Tid:      26. oktober 2018 kl. 10 - 15
Sted:    KS Agenda Møtesenter
Pris:     3.500 kr. (inkludert lunsj) 


Sentrale tema for det første kurset

  • Hvilket handlingsrom for innovasjon finnes innenfor regelverket om offentlige anskaffelser?
  • Hvordan skaper innovative anskaffelser innovasjon?
  • Erfaringer og inspirasjon fra medlemsbedrifter som har gjennomført innovative anskaffelser.

10:00-10:10
Innledning og velkommen
ved KS Bedrift

10:10–11:15
Regelverk

  • Hvilke regler gjelder for innovative anskaffelser?
  • Hvilket handlingsrom finnes innenfor regelverket om offentlige anskaffelser?

Ved Leverandør-utviklingsprogrammet v/Cecilie Møller Endresen /Anne Romsaas

11:15-11:30
Pause

11:30-12:00
Hva er innovative anskaffelser?

  • Når kan det brukes?
  • Hvordan kan man bruke det?

12:00-13:00
Lunsj

13:00-14:00
Fortsettelse -

  • Dialog med markedet
  • Behovskartlegging og brukerinvolvering, fra detaljerte kravspesifikasjoner til behovsbeskrivelser
  • Gjennomføring i praksis

14:00-15:00
Eksempler/praktisk erfaring fra bedrifter som har gjennomført en innovativ anskaffelse

Borg Havn IKS v/ teknisk sjef Pål Erling Johnsen forteller om sin erfaring med innovativ anskaffelse av nytt bygg.