Interkommunale selskap og sammenslåing av kommuner

Interkommunale selskap og sammenslåing av kommuner

Mange problemstillinger oppstår for interkommunale selskap når det skjer endringer på eiersiden. Den 13. september arrangerer KS Bedrift et seminar om dette. 

Sted: Kommunenes Hus i Oslo

Tid: Torsdag 13. september 2018, Kl. 10.00 - 15.35

Pris: kr. 2 500. (inkluderer lunsj)

Program:

10.00     Velkommen v/ KS Bedrift, program og praktisk informasjon
10.05     Overordnet om juridiske rammer for selskapsendringer i IKS v/ KS Bedrift

             • Kort om IKS-er som er berørt av kommunereformen
             • Endringer i selskapsavtalen
             • Vedtaksmyndighet, hvem treffer vedtak om hva

10.20     Konsekvenser av selskapsendring ved kommunesammenslåing v/ advokat (H) Elin Sætre                          Løfsgaard, Deloitte Advokatfirma, Oslo

• Lovreglene om endringer i eierkonstellasjoner – eierskifte, uttreden, utelukkelse og oppløsning
• Regler om verdsettelse ved eventuell uttreden
• Praktiske spørsmål når eiere slår seg sammen
• Avtaler mellom selskapet og tredjeparter i en sammenslåingsprosess. Må eller kan avtaler videreføres uendret?
• Drift i overgangsfasen

11.00     Pause

11.15     Konsekvenser av selskapsendring ved kommunesammenslåing - forts.

12.00     Lunsj i kantinen

12.45     Selskapsendringer og virkninger for de ansatte v/ advokat Cecilie R. Sæther, KS Advokatene

• Ansattes rettigheter og plikter
• Arbeidsoppgaver, stilling, lønn, pensjon, osv.
• Bedriftens plikter overfor de ansatte og tillitsvalgte rolle og oppgaver
• Ev. nedbemanning og organisasjons-/strukturendringer
• Planlegging av oppgaver og kompetanse, endringsbehov

13.30     Pause

13.45     Selskapsendringer og virkninger for de ansatte - forts.

14.30     Pause

14.45     Ledelse i en endringstid. Erfaringer fra kommunalt eide bedrifter.

• Handlingsorientert ledelse
• På lag med eierne - eierkommunene
• Hva med bedriftskulturen
• Involvering av de ansatte
• Håndtering av konflikter/endringsmotstand

15.30     Avslutning og oppsummering av dagen (ca 5 min.)