Kurs - bli en smartere anskaffer

Kurs - bli en smartere anskaffer

Som man roper i skogen får man svar, heter det. Slik er det også med offentlige anskaffelser. Og bruker du handlingsrommet i regelverket, vil du oftere få gode og innovative tilbud.

Offentlige anskaffelser er et felt i rivende utvikling. På dette kurset vil du bli både oppdatert og utfordret av den profilerte foredragsholderen Inger Roll-Mathiesen - en av landets ledende eksperter på temaet.

Målgruppe: De som er omfattet av og jobber med offentlige anskaffelser
Når: 23. januar 2020 fra 10.00-15.00
HvorKS Bedrift, Haakon VIIs gt. 9, Oslo.
Deltageravgift: 3900 for medlemmer 4800 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 16. januar 2020

 1. Innledning
 2. Regelverkssituasjonen
 • Overordnet bilde av regelverket
 • Mulighetsrommet under EØS-terskelverdiene - Utnyttes fleksibiliteten?
  • Del I og II i klassisk forskrift
  • Hva følger av loven når forsyningsoppdragsgivere er under terskelverdiene i forsyningsforskriften?
  • Nedfallsproblematikk
 1. Anskaffelsesprosedyre
 • Anbudskonkurranse eller dialog – hvorfor anbudskonkurranse når det er adgang til dialog?
 • Innovative anskaffelser
 1. Konkurransegrunnlaget – det viktigste dokumentet
 • Forberedelse - vet oppdragsgiver hva markedet kan tilby? Utnyttes muligheten for markedsdialog?
 • Kravspesifikasjonen – skal den bestå av absolutte krav eller behov/funksjoner?
 • Kvalifikasjonskrav – hvorfor kopiere det man alltid gjør?
  • Forholdet til dokumentasjonskrav
 • Tildelingskriterier – Generelt
  • Miljø som tildelingskriterium