Nye personvernregler

Nye personvernregler trer i kraft 25. mai 2018. Reglene gir flere plikter for de fleste kommunalt eide selskaper, og nye rettigheter for personene som er registrerte. En god del er også videreføring av gjeldende rett.

Det er viktig at bedriftene kartlegger hvilke personopplysninger som inngår i virksomheten, hvordan disse opplysningene blir behandlet og om de interne rutinene ivaretar de grunnleggende personvernprinsippene på en forsvarlig og tilstrekkelig måte.

Seminaret vil gi en gjennomgang av de grunnleggende personvernprinsippene og en oversikt over skjerpede plikter for virksomhetene, samt råd om hvordan rutiner kan implementeres for å sikre at virksomheten er innrettet i samsvar med de nye personvernreglene.   

Tid: 14. mars kl. 09.00 – 13.00
Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Pris: 1 500,- inkl. lunsj