Arbeidsgivers styringsrett og samhandling med tillitsvalgte

Arbeidsgivers styringsrett og samhandling med tillitsvalgte

Det er viktig at ledere og HR-medarbeidere har kunnskap om hva som kan bestemmes i kraft av styringsretten.

Ofte stiller ledere seg spørsmål om hvilke pålegg de kan gi, og hvilke endringer de kan foreta, overfor arbeidstakerne. Spørsmålet er da om lederen er innenfor eller utenfor styringsretten.

I tillegg til styringsretten tar kurset for seg hva som kreves av ledelse og tillitsvalgte for å oppnå god samhandling.

Dette er viktig både for å oppfylle rettighetene og pliktene som ligger i Hovedavtalen (HA), men også fordi det anses som en del av den «norske modellen» og lønnsomt for bedriften.

Tid: 25. april kl. 10.00-15.00

Pris: kr. 1 200,-

Sted: KS Bedrift, 6. etasje, Haakon VIIs gate 9, Oslo