De vanskelige personalsakene – oppfølging eller oppsigelse?

Oppsigelse er et ømt tema for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Lær mer om hvordan du som leder skal forholde deg til arbeidstaker i forbindelse med oppsigelse? 

Vi arrangerer kurs om "de vanskelige personalsakene" 20. november i Oslo.

Formålet med kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidsgiver rettmessig kan avslutte ansettelsesforholdet med begrunnelse i arbeidstakers forhold, herunder krav til dokumentasjon og fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Her er noen av temaene vi vil drøfte under samlingen:

  • bruk av advarsel i arbeidsforhold
  • oppsigelse - nærmere om arbeidstakers forhold
  • Suspensjon og avskjed


Les hele programmet her

Tid: 20. november 2018 kl. 10-15
Sted: KS Bedrift, Haakon VIIs gt. 9, Oslo
Pris: 1.200 kr. (inkludert lunsj)