Temadag: HMS og arbeidsmiljø

Vi inviterer til opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Det er viktig at du som bedriftsleder har grunnleggende kunnskap om arbeidsgivers plikter knyttet til Helse- miljø og sikkerhet (HMS), og hvilke konsekvenser det kan få dersom man ignorerer eller ikke kjenner sitt ansvar.

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljøloven ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. § 3-5 i denne loven slår fast at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten gjelder bedriftens øverste leder. Den er personlig og kan ikke delegeres.

Også arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere skal ha nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

  • kurset gir deg grunnlegende opplæring innen HMS
  • kurset tilfredsstiller kravene til HMS-opplæring for øverste leder, og det utstedes kursbevis
  • aktivt kurs med korte forelesninger, erfaringsdeling og praktiske øvelser

 

Tid: 13. mars, kl. 10.00 – 15.00
Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Pris: 1 200,- inkl. lunch og kursmateriale

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 16 dager før møtedato.

Påmelding gjøres i menyen til høyre.