HR-nettverk

For deg som jobber med ledelse/HR/personal og savner noen å diskutere med?

OBS: Det er dessverre fullt på denne oppstartsdagen av HR-nettverket. Om du likevel er interessert å bli med i nettverket (selv om du ikke får plass på oppstartsdagen), send en e-post til Frode B. Nilssen så kontakter vi deg hvis det blir ledige plasser i nettverket.

Nettverk og læring i grupper er nyttig for å tilegne seg ny kompetanse og løse problemer i jobbhverdagen. Flere av våre medlemmer har etterspurt et slikt tilbud og KS Bedrift tar derfor nå et initiativ til å etablere et slikt nettverk innenfor HR-/ledelse og personal.

Vi inviterer til oppstartsamling 13. desember kl.10.00.14.30 i KS Bedrifts «nye» lokaler, 6. etg. Kommunenes Hus i Oslo.

Dette er et tilbud til personal/HR-medarbeider/-sjef og daglige ledere/adm. dir, eller andre ledere m/personalansvar.  Nettverket vil møtes jevnlig, f.eks. to-tre ganger pr år, for å drøfte felles utfordringer og få tips og råd du og din bedrift vil ha nytte av i hverdagen.

KS Bedrifts bidrag vil være å følge opp og støtte nettverket og stille med innledere og møterom når det er ønskelig, men tanken er at nettverket i hovedsak driftes av en egen leder og et lite styre. Målsettingen er at nettverket er selvdrevet med aktive deltakere som får kompetanseutvikling gjennom erfaringsutveksling og diskusjon.

Å være en del av et nettverk bidrar til at man…

  • kan diskutere og lære av andres erfaringer for å løse utfordringer i egen virksomhet
  • kan ta en telefon og spørre om saker du (ofte) er alene om å jobbe med i egen virksomhet
  • tilegner seg ny kunnskap, gjennom samarbeid med andre.

Fortsatt usikker?  -delta likevel å få med deg en nyttig HR-dag, så kan du bestemme deg om deltagelse i HR nettverket senere.


Program for første nettverkssamling 13.desember 2018:

Kl. 09.30-10.00  Kaffe og lussekatter, mingling i våre «nye» lokaler

Kl. 10.00-10.10  Velkommen til HR-dag og muligheten til å bli med i HR-nettverk
                           v/ adm. direktør Øivind Brevik, KS Bedrift

Kl. 1010 -10.40  Tanker rundt nettverket – mulig organisering, opplegg osv.
                           v/ direktør Frode Nilssen, KS Bedrift Arbeidsgiverservice

Kl. 10.40-11.30  Medarbeiderskap - Arbeidsglede og forpliktende samspill
                           v/daglig leder Runar Heggen, Teamwork

Kl. 11.30-12.30  Lunsj

Kl. 12.30-13.30  Hvordan håndtere motstand og vanskelige medarbeidere
                           v/Kjetil Vedhøy, daglig leder i Senter for HR & HMS Ledelse.

Kl. 13.30-13.45  Pause

Kl. 13.45-14.30 Spørsmål, erfaringsutveksling, veien videre for nettverket

Kl. 14.30            Slutt

            

Status: Kurset er fulltegnet.