KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - Samling 4

4. samling

Oppstart 29. - 30. august 2017