KS Bedrifts lederprogram høst 2019 - 2. samling

Oppstart 21. - 22. august 2019