KS Bedrifts lederprogram "Samfunnsansvarlige bedrifter - Bevisste ledere" - samling 2

Oppstart 28. - 29. august 2018

Dato for samlinger:
Samling 1:           Tirsdag 28. og 29. august 2018
Samling 2:           Tirsdag 16. og onsdag 17. oktober 2018
Samling 3:           Tirsdag 27. og onsdag 28. november 2018
Samling 4:           Tirsdag 8. og onsdag 9. januar 2019