Tariff 2020 - Resultater fra sentralt oppgjør og lokale forhandlinger

Tariff 2020 - Resultater fra sentralt oppgjør og lokale forhandlinger

KS Bedrift inviterer våre medlemmer til en samling der vi går gjennom resultatet fra Hovedtariffoppgjøret 2020.

På dette tidspunktet er det sentrale oppgjøret ferdig, og vi går igjennom resultatene for energiavtalene, Bedriftsavtalen og Hovedtariffavtalen. Det blir egen sesjon for hver tariffavtale. Vi vil også gå igjennom lokale forhandlinger:

• Forhandlingsbestemmelsene

• Lønnspolitikk

• Lokalt handlingsrom

• Bruk av særskilte lønnsforhandlinger


Målgruppe: 
Ledere, personal-/HR-funksjonen eller andre med arbeidsgiveransvar i KS Bedrift sine medlemsbedrifter.

Sted: KS Bedrift, 6. etasje i Kommunenes Hus, Haakon VIIs gt. 9, Oslo. 

Klokkeslett: 10.00 - 15.00

Pris: 1200,- inkluderer lunsj.

Påmeldingsfrist: 10. juni.

 

Foto: Sven Gauditz