Tariffkonferanse

På dette «tariffseminaret» vil vi først og fremst informere om resultatet fra årets lønnsforhandlinger. I tillegg orienterer vi om ny offentlig pensjonsordning samt GDPR (ny personvernlov).

Tariffseminaret er delt opp i en felles del (før lunsj) og tre parallelle sesjoner - en for hver tariffavtale, henholdsvis Hovedtariffavtalen (HTA), Energiavtale I & II og Bedriftsavtalen.

Seminaret finner sted hos KS Agenda, Kommunenes Hus i Oslo. 

 

Program:

10.00     Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020

10.50     Ny personopplysningslov fra juli 2018 (GDPR)

11.30     Lunsj 

12.30     Resultat fra tariffoppgjøret – og hva gjør vi nå?

              Parallelle sesjoner for henholdsvis Hovedtariffavtalen (HTA), Energiavtalen og Bedriftsavtalen                    (møterom Finse, Ferder og Fredriksten)

15.00     Slutt

 

Pris:      800 kroner (inkluderer lunsj)

 

MELD DEG PÅ

Ved spørsmål kontakt Frode Nilssen