De vanskelige personalsakene – oppfølging eller oppsigelse?

Oppsigelse oppleves ofte som et vanskelig tema for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Lær mer om hvordan du som leder skal forholde deg til arbeidstaker i forbindelse med oppsigelse.

Vi arrangerer kurs om "de vanskelige personalsakene" 15. januar i Trondheim

Formålet med kurset er å gi innsikt i reglene om når arbeidsgiver rettmessig kan avslutte ansettelsesforholdet med begrunnelse i arbeidstakers forhold, herunder krav til dokumentasjon og fremgangsmåte som må følges i slike tilfeller.

Her er noen av temaene vi vil drøfte under samlingen:

  • Bruk av advarsel i arbeidsforhold
  • Oppsigelse - nærmere om arbeidstakers forhold
  • Suspensjon og avskjed

 

Tid: 15. januar 2019 kl. 10-15
Sted: Trondheim - Radisson Blu hotel, Trondheim Airport 
Pris: 1.200 kr. (inkludert lunsj)