Varsling

Hvorfor må du som arbeidsgiver ha kunnskap om varsling? Hvordan vil lovendringen fra 1. januar 2020 påvirke dette?

Mer informasjon kommer.