Temadag: Rekruttering

Temadag: Rekruttering

Det er gull verdt å ansette rette person i en jobb. På samme måte kan en feilansettelse bli krevende. På temadagen 26. mars ser vi på hvordan man best går frem når man skal ansette en ny medarbeider.

Det kan være hard konkurranse om kompetanse i arbeidsmarkedet, og feilansettelser kan være en dyrekjøpt erfaring. Har virksomheten tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å rekruttere den rette kompetansen?

På denne temadagen setter vi søkelys på rekrutteringsprosessen og fokuserer på det rettslige rammeverket som en innledning til praktiske råd for gjennomføring av en vellykket rekrutteringsprosess.

Hvilke rettslige rammer må virksomheten forholde seg til i rekrutteringsprosessen? Vi går gjennom kvalifikasjonsprinsippet, diskrimineringsvernet og offentlighet.

Vi fokuserer på forarbeidet med å definere kvalifikasjonskrav og utforming av utlysningstekst, og på selve utvelgelsen av kandidater. Hvordan skille de gode fra de mindre gode? Hvordan teste kvalifikasjonene og egenskapene virksomheten leter etter?


Målgruppe
: Arbeidsgivere, HR, rekruttere

  • Når: Torsdag 26. mars kl. 10:00-15.00
  • Hvor: KS Bedrift, Haakon VIIs gt. 9, Oslo. Møterom Lederen i 6. etasje. 
  • Pris: Kr. 1 200,- pr. pers inkludert lunsj.
  • Påmeldingsfrist: 19. mars 2020