Få ned sykefraværet med kloke ord!

Få ned sykefraværet med kloke ord!

Du inviteres til en temadag der vi setter fokus på systematisk oppfølging av sykefravær.

Samtidig som arbeidsgiver har hovedansvaret for tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte, har arbeidstaker en sterk aktivitets- og medvirkningsplikt. Dette er utgangspunktet for temadagen.

Hensikten med dagen er å gi deg den kunnskapen du trenger for å sikre effektiv sykefraværsoppfølging, bl.a. med vekt på tidlig og tett oppfølging av sykmeldt arbeidstaker. 

På denne temadagen – som det anerkjente firmaet Klokt Sagt holder i regi av KS Bedrift – vil du lære det praktiske kommunikasjonsverktøyet «Gullkulen for klok kommunikasjon».

Med dette redskapet kan du jobbe effektivt med å få ned sykefraværet. I samspill med andre mennesker vil du være med på å skape en arbeidsplass med lavt sykefravær og motiverte medarbeidere.

 

Målgruppe: Daglig leder, personalsjef og andre med personalansvar.

Sted: KS Agenda, Kommunenes Hus, Oslo
Tidspunkt: 25 september kl. 10.00 - 15.30 
Pris: 1.200,- inkl. lunsj

 

Påmelding til KS Bedrifts kurs- og temadager er bindende. Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 16 dager før møtedato.

Påmelding i menyen til høyre.