Brann i avfallsanlegg

Brann i avfallsanlegg

Se for deg røyk som siver opp fra et brennende avfallsanlegg. Utrykningsbilene uler og folk evakuerer. Dette kan bli farlig. Dette kan bli dyrt. På KS Bedrifts seminar den 9. mai ser vi på hvordan forebygging og lokalt samarbeid kan redusere risiko.

 

Brann i avfallsanlegg er krevende hendelser å håndtere. I tillegg til personskader kan slike branner skape omfattende og uforutsigbare skader på materiell og miljø.

Godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i forebygging av branner. Men hvordan etablerer og utvikler man dette samarbeidet?

KS Bedrift arrangerer nå et seminar som i hovedsak er for:

  • Ledere i avfallsbedrifter som vil etablere gode samarbeid med de lokale brann- og redningsvesenene
  • Ledere i brann- og redningsbedrifter som gjerne vil forebygge branner i avfallsanlegg.

Vi vil lære av de gode eksemplene fra egne medlemmer fra begge bransjer. Her vil vi skape en arena for erfaringsutveksling og synergier.

Forsikringsbransjen kommer og kan blant annet fortelle at det finnes anlegg som rett og slett ikke får forsikret sin eiendom. Hva er det som påvirker forsikringspremien?

Myndighetene forteller om verktøyene de har til rådighet for å gjøre forebyggingsarbeidet bedre. Er det for eksempel mulig å slå to fluer i én smekk når man lager konsekvensanalyser?

På seminaret vil du få mulighet til å stille spørsmål og spille inn hva som er viktig for at din bedrift kan bli enda bedre til å forebygge brann i avfallsanlegg.

Tid: torsdag 9. mai kl. 10-14

Sted: Nationaltheatret konferansesenter

Kostnad: kr 2000/pers inkl. lunsj

Foreløpig må vi be deg holde av tiden. Påmelding samt et mer detaljert program vil være på plass om kort tid.

(Foto: Greg / Flickr).