Brann i avfallsanlegg

Brann i avfallsanlegg

Dette seminaret ser på hvordan forebygging og lokalt samarbeid kan redusere risiko for brann i avfallsanlegg.

Brann i avfallsanlegg er krevende hendelser å håndtere. I tillegg til personskader kan slike branner skape omfattende og uforutsigbare skader på materiell og miljø. (Foto: Greg/Flickr).

Godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i forebygging av branner. Men hvordan etablerer og utvikler man dette samarbeidet?

KS Bedrift arrangerer nå et seminar som i hovedsak er for:

 • Ledere i avfallsbedrifter som vil etablere gode samarbeid med de lokale brann- og redningsvesenene
 • Ledere i brann- og redningsbedrifter som gjerne vil forebygge branner i avfallsanlegg.

(Se program lenger ned i teksten.)

Vi vil lære av de gode eksemplene fra egne medlemmer fra begge bransjer. Her vil vi skape en arena for erfaringsutveksling og synergier.

Forsikringsbransjen kommer og kan blant annet fortelle at det finnes anlegg som rett og slett ikke får forsikret sin eiendom. Hva er det som påvirker forsikringspremien?

Myndighetene forteller om verktøyene de har til rådighet for å gjøre forebyggingsarbeidet bedre. Er det for eksempel mulig å slå to fluer i én smekk når man lager konsekvensanalyser?

På seminaret vil du få mulighet til å stille spørsmål og spille inn hva som er viktig for at din bedrift kan bli enda bedre til å forebygge brann i avfallsanlegg.

 

Tid: torsdag 9. mai kl. 10-14

Sted: Nationaltheatret konferansesenter

Kostnad: kr 2000/pers inkl. lunsj

 

Program

09.30- 10.00: Kaffe/te og mingling
10.00-11.00: 
 • Velkommen v/KS Bedrift Avfall og KS Bedrift Brann og redning
 • Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) v/Anita Kronlund - bedre tilsyn - og hva kan en veileder hjelpe med?
 • KLP Skadeforsikring v/Olav Kjærland. Forsikringsbransjens risikovurdering og oppfølging av kunder i avfallsbransjen. Hva påvirker forsikringspremien?
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) v/Knut Oscar Gilje om gode erfaringer som NSO gjerne vil at alle lærer av.
11.00-11.50: Lunsj i Trakteriet
11.50-13.00:
 • Nå brenner det mindre og sjeldnere i Rogaland
  Rogaland brann og redning har prøvet og feilet. De har nyttige erfaringer å dele. v/Øyvind Nermoen
 • Riktig slukkeutstyr på anlegget - viktig å involvere brann og redning
  TRV Gruppen har topp utstyr, men hvordan deler de kunnskap om teknologien med brann- og redningstjenesten? v/Ole Erik Holbø
 • NOMIKO v/Guro Kristine Milli presenterer viktige funn fra den ferske rapporten om "Branner i avfallsanlegg" 
13.00: Kort pause
13.10-14.00:
 • Risikoanalyser. Hvor omfattende må de være? Må de koste det hvite ut av øyet? Kan man samordne arbeid man allerede gjør? v/Magnus van der Hilst Ytreland, Rambøll
 • KS Bedrift om utkast til en veileder, få innspill til hva som skal til for at medlemmene kan bruke den for å bli bedre på å samarbeide godt på tvers.
13.50: Oppsummering og veien videre

 

Med forbehold om endringer i programmet.