Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Velkommen til den tredje samlingen i nettverket for bærekraftig innovasjon og omstilling. KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for både kommunale selskap og kommuner som skal bidra til økt materialgjenvinning, slik EU har vedtatt og slik Stortinget har bedt regjeringen om å følge opp. 

For å oppnå 65 prosent materialgjenvinning fra husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet, må innsats og rammebetingelser ligge til grunn allerede nå. (foto: IStock).

Her spiller våre medlemmer en avgjørende rolle mellom innbyggere, produsenter og stat. Gjennom dette nettverket ønsker KS Bedrift Avfall å hjelpe og inspirere medlemmene til blant annet å ha innovasjonsprosesser som er så bra at nye løsninger tas i bruk.

Nettverket vil søke å legge til rette for kompetansepåfyll og erfaringsdeling mellom medlemmer. Målet er ikke å lede dere til spesifikk teknologi, men å bidra til å styrke medlemmenes forståelse for ledelse, kompetanse og kultur i organisasjonen. Dette er grunnleggende for å sette i gang prosesser som fremmer innovasjon.

Nettverksleder er FREVAR-direktør Fredrik Hellstrøm, mobil: 915 53 325.

Kontaktperson i KS Bedrift Avfall er Svein Kamfjord, mobil: 93030423.

Les mer om nettverket