Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Digitalisering – Målsettinger, prioriteringer, kompetanse og gjennomføring. Temaet for dagen behandles på overordnet og konseptuelt nivå og gjøres tilgjengelig for alle – teknologikunnskap er ikke nødvendig.

Hva bør være avfallsselskapenes målsetting med digitalisering? Er det å støtte oppunder en ambisjon om å realisere sirkulærøkonomi, eller er det for å maksimere materialgjenvinning? Er det for å effektivisere eller automatisere prosesser i egen virksomhet? Minimere eget miljøfotavtrykk? Maksimere opplevd kundeverdi? Eller er det for å støtte oppunder virksomhetsstyring, og å ta bedre beslutninger og redusere risiko?

Målsettingene og gevinstene kan være mange. Men hvordan realiserer vi disse? Har virksomheten nødvendig kompetanse og «digital modenhet»? Hvilken mulighet og begrensninger gir «legacy» infrastruktur? Hva skal man prioritere først – og hvordan vurdere kost/nytte lage gode «business case»? Og hvor moden er egentlig bransjens leverandørmarked og hvilke muligheter finnes her?

Vi har fått Per Heiberg-Andersen i BIR Privat AS til å fasilitere temadagen. Han har 17 års erfaring fra ledelse i telecom og IT-bransjen, samt fire år som konsulent med erfaring fra digitaliseringsprosjekter og IKT-styring, primært i kraftbransjen og kommunal sektor. Per er siviløkonom og sertifisert bl.a. innen virksomhetsarkitektur, porteføljestyring og prosjektledelse. Per har nå jobbet 1,5 år i BIR Privat AS, og leder avdelingen Prosjekt og Utvikling.

Stikkord:
Digitaliserings- og IKT-strategi, kompetanse- og digital modenhetsanalyse, IKT-styring, virksomhetsarkitektur, automatisering og robotisering, digital kundekommunikasjon, automatisering og robotisering, stordata og datavarehus, analyse og beslutningsstøtte, digital plattform, integrasjoner og virksomhetsarkitektur.

Her finner du programmet

Tid: 22. august, kl. 10-15
Sted: Kommunenes Hus, Haakon VIIs gate 9
Pris: 1000 kr, inkluderer nettverkssamling og lunsj

 

Les mer om nettverket