Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

Nettverk for bærekraftig innovasjon og omstilling

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for både kommunale selskap og kommuner som skal bidra til økt materialgjenvinning, slik EU har vedtatt og slik Stortinget har bedt regjeringen om å følge opp. 

For å oppnå 65 prosent materialgjenvinning fra husholdningsavfall og liknende avfall fra næringslivet, må innsats og rammebetingelser ligge til grunn allerede nå. (Foto: Kristopher Roller).

Her spiller våre medlemmer en avgjørende rolle mellom innbyggere, produsenter og stat. Gjennom dette nettverket ønsker KS Bedrift Avfall å hjelpe og inspirere medlemmene til blant annet å ha innovasjonsprosesser som er så bra at nye løsninger tas i bruk.

Nettverket vil søke å legge til rette for kompetansepåfyll og erfaringsdeling mellom medlemmer. Målet er ikke å lede dere til spesifikk teknologi, men å bidra til å styrke medlemmenes forståelse for ledelse, kompetanse og kultur i organisasjonen. Dette er grunnleggende for å sette i gang prosesser som fremmer innovasjon.

Nettverksleder er FREVAR-direktør Fredrik Hellstrøm, mobil: 915 53 325.

Kontaktperson i KS Bedrift Avfall er Svein Kamfjord, mobil: 93030423.

Les mer om nettverket

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid: 05. februar 2019

Sted: Kommunenes Hus, Oslo sentrum.

Pris: 700 NOK (inkluderer lunsj).

Agenda:

09.30 – Mingling/kaffe

10.00 – 10.20 Øivind Brevik, adm. direktør i KS Bedrift
Fra FNs bærekraftsmål til samfunnsbedriftenes gjennomføring av mål for lavutslippssamfunnet og sirkulærøkonomi

10.20 – 11.30 Ole Jørgen Hanssen, Østfoldforskning og NMBU
Makro- og mikroprosesser i en sirkulær økonomi. Hva må til for at innovasjon skal skje?

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.15 Tone Horvei Bredal, Communication Manager i Borregaard
Fra tømmer til høyspesialiserte biokjemikalier ved bruk av innovative prosesser

13.15 – 13.45 Pål Smits, adm. direktør i Lindum AS
Lindum - fra deponiaktør til en stor aktør innen avfallshåndtering der innovasjon står sentralt 

13.45 – 14.15 Oppsummering/spørsmål/neste samling