Nettverk for egenregi

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for både kommunale selskap og kommuner som har valgt egenregi ved innhenting av husholdningsavfallet.

Den tredje samlingen i «Nettverk for egenregi ved innsamling av husholdingsavfall» blir 13. – 14. mars 2019 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

 

Programmet for samlingen:

Onsdag 13. Mars

Kl. 11.30    Innledning
                   Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
                   Bjørn Kopstad, faglig ansvarlig for nettverket/Auritus AS

Kl. 11.45    Hva er riktig produksjon/normtid?
                   Andreas Andresen, ROAF IKS
                   Hvordan vet vi om vi har riktige ruter (antall timer/dunker)?
                   Teknikker vi benytter ved ruteplanlegging i ROAF

                   Diskusjon i plenum

Kl. 13.00    Lunsj

Kl. 14.00    Hva er riktig produksjon/normtid? Forts.
                   Diskusjon i plenum

Kl. 14.30    Hvordan benytter vi data vi samler inn?
                   Ingar Husemoen, Transport- og logistikkansvarlig i GLØR IKS
                 
  Slik gjør vi det i GLØR Transport

Kl. 15.00    Kaffe

Kl. 15.15    Slik ønsker vi datafangst, og slik ønsker vi å benytte data i BIR
                   John Gaute Kvinge, daglig leder i BIR Transport AS

                   Diskusjoner i plenum/grupper

Kl. 16.15    Nøkkeldata (KPI’er) som vi følger opp på renovasjon
                   Renovasjonsleder Thomas Edseth, ROAF
                 
  Slik gjør vi det i ROAF

Kl. 17.00    Avslutning av fagprogram

Kl. 19.00    Middag

 

Torsdag 14. Mars

Kl. 09.00    Fra bestiller til utfører
                   Knut Eirik Ballestad
                   Noen tanker om de viktigste utfordringene med å gå fra bestillerrollen (og anbud)
                   til utførerrollen (og egenregi)

                   Plenumsdiskusjon

Kl. 10.15    Krevende å rekruttere renovatører
                   Avdelingsleder Tom Haugen, ÅRIM

                   Diskusjon

Kl. 11.15    Kaffe

Kl. 11.30    Styringssystem for renovasjon
                   Terje Dahl, avdelingsleder Sirkula IKS

                   Diskusjon

Kl. 12.30    Oppsummering, videre oppfølging, neste samling

Kl. 13.00    Lunsj og avslutning

 

Tid: 13. - 14. mars  2019 
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Pris: 7500 kr, som inkluderer nettverkssamlingen, hotellovernatting, lunsj begge dager og middag m/drikke.
Målgruppe: Vi retter oss spesielt mot dere som har direkte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Driftsledere, avdelingsledere, formenn o.l.

Les mer om nettverket her

For mer informasjon, ta kontakt med direktør for KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord.