Nettverk for egenregi

Den fjerde samlingen i «Nettverk for egenregi ved innsamling av husholdingsavfall» blir 28. – 29. mai 2019 på Scandic Lillestrøm. Samlingen går fra lunsj til lunsj som tidligere samlinger. Programmet for samlingen:

 

Tirsdag 28. mai

11.30  Lunsj

12.30  Innledning
           Svein Kamfjord, direktør KS Bedrift Avfall
           Bjørn Kopstad, faglig ansvarlig for nettverket, Norwaste as

12.45  Bestilling av chassis og påbygg
           Forvaltningssjef Rune Bjørvik, TRV

13.30  Hva skjer på påbyggsiden?
           - Leveringstid
           - Nyheter
           - Trender fremover – nasjonalt og globalt

13.30  Geesinknorba
           v/ salgsansvarlig i Norge, Gunnar Alstad og Thomas Thuresson

14.00  Steco Miljø as
           v/ Steffen Johannessen m.fl.

14.30  Kaffe

14.45  NTM
           v/ Rolf Lie m.fl.

15.15  Rich. Steen
           v/ Per Svendsen m.fl.

15.45  Hvordan skape bedre innkjøp av renovasjonsbiler?
           Hva forventer de kommunale virksomhetene av leverandørene?
           Hva forventer leverandørene av de kommunale virksomhetene?

17.00  Slutt dag 1

19.00  Middag

Onsdag 29. mai

09.00  Planlegging og innkjøring av «røde dager»
           Hvordan få rasjonell drift? Avlønningssystemer
           Direktør innsamling Knut Eirik Ballestad, Oslo kommune, Renovasjonsetaten
           Gruppeoppgave
           Presentasjon i plenum

10.00  Erfaring med «nye» tømmesystemer (nedgravde/avfallssug m.m.) i byer/tettbygde strøk
           Avdelingsdirektør Andreas Andresen, ROAF

10.45  Innsamling av flere fraksjoner (glass, mat, plast, papir, rest)
           Hvordan få effektiv drift? En-kammer eller to-kammer.
           Tom Haugen, ÅRIM

11.30  En utfordrende reise å gå fra privat renovasjonsvirksomhet til kommunalt AS
           Avdelingsleder i Horisont Transport/ driftssjef i Horisont IKS, John Christensen
           John sier noe om forskjellene, utfordringene og mulighetene ved overgang fra RenoNorden til
           Horisont Transport

13.00  Lunsj og avslutning       

Tid: 28. - 29. mai 2019 
Sted: Scandic Lillestrøm
Pris: 7500 kr, som inkluderer nettverkssamlingen, hotellovernatting, lunsj begge dager og middag m/drikke.
Målgruppe: Vi retter oss spesielt mot dere som har direkte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Driftsledere, avdelingsledere, formenn o.l.

Les mer om nettverket her

For mer informasjon, ta kontakt med direktør for KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord.