Nettverk for egenregi

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for både kommunale selskap og kommuner som har valgt egenregi ved innhenting av husholdningsavfallet.

 

Vi opplevde to konkurser ila 2017 hos private tilbydere av innsamlingstjenester for husholdningsavfall, der kommunale aktører var oppdragsgivere. Det ga ulike konsekvenser. Flere kommuner og kommunale bedrifter valgte da å ta over driften av innhenting av husholdningsavfallet selv, enten midlertidig eller permanent. Noen har også på et mye tidligere tidspunkt valgt egenregi av andre grunner.

Viktig med erfaringsutveksling
Mange av KS Bedrifts medlemmer og kommunale etater sitter igjen med ulike erfaringer om hvordan de løste disse utfordringene. Noen har liten eller ingen erfaring med egen drift av renovasjon, mens andre har mer erfaring. Vi tror det ligger et stort potensiale i å utvikle renovasjonsvirksomheten ved å etablere nettverk der kommunale aktører kan utveksle erfaringer og «best practice».

Programmet vi legger opp til, vil være en kombinasjon av erfaringsutveksling, faglige temaer og sosialt samvær for å knytte gode kontakter. Deltakerne vil selv være viktige bidragsytere. Som faglig ansvarlig for samlingene i nettverket, har KS Bedrift engasjert Bjørn Kopstad fra Auritus.

 

Tid: 21.-22. november 2018
Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen
Pris: kr. 7 500,- (deltakeravgiften dekker deltakelse, overnatting, middag og 2x lunsj)
Målgruppe: Vi retter oss spesielt mot dere som har direkte ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Driftsledere, avdelingsledere, formenn o.l.

Les mer i programmet her

Les mer om den første samlingen vi arrangerte i nettverket

For mer informasjon, ta kontakt med direktør for KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord