Nettverk for kommunal organisering

Nettverk for kommunal organisering

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for alle kommunale aktører gjennom «Nettverk for kommunal organisering». Kommuner og kommunale selskaper har mange like og ulike utfordringer avhengig av geografi og organisering. Nettverket for kommunal organisering har som mål å bidra til diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger, slik at vi sammen står mer rustet for fremtiden.


Foreløpig plan for dagen: 

10.00

 • Runde rundt bordet, hvem er her i dag? Hvilke forventninger har vi til samlingen og nettverket generelt?
 • Korte refleksjoner fra samlingen 11. mars

10.20

 • Diskusjon om problemstillingene rundt endringene i forurensningsloven fra 2004
  • Ansvarsfordelingen mellom kommuner og næringsaktører for «municipal waste»
  • Hvilke utfordringer og muligheter har vi innenfor dagens lovverk når vi nå møter økte krav til materialgjenvinning?
  • Hvordan skal vi arbeide videre med dette temaet?

11:45

 • Felles lunsj med fingermat 

12:30

 • Innledning nedgravde avfallsløsninger
 • Fakta, utfordringer og problemstillinger, arbeid videre?

14:00

 • Oppsummering og evaluering – runde rundt bordet
 • Forslag til temaer for neste samling som er onsdag 28. august 2019 kl. 10-15 hos KS Bedrift.

Innen kl. 15 runder vi av dagen.

Sted: KS Bedrift, Haakon VIIs gate 9
Pris: Kr. 1.000 – inkl. nettverkssamling og lunsj