Nettverk for kommunal organisering

Nettverk for kommunal organisering

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for alle kommunale aktører gjennom «Nettverk for kommunal organisering». 

Kommuner og kommunale selskaper har mange like og ulike utfordringer avhengig av geografi og organisering. Nettverket for kommunal organisering har som mål å bidra til diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger, slik at vi sammen står mer rustet for fremtiden.


Foreløpig agenda for møtet:

  • Ny forskrift for utsortering av biologisk- og plastavfall – siste status fra seniorrådgiver Christoffer Back Vestli i Miljødirektoratet

  • Kriteriesett for avfallsinnsamling og ny drivstoffmatrise for tunge kjøretøy - ved seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

  • Ny NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall er under arbeid - ved dgl. leder Anne Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland IKS

  • Produsentansvar – ansvaret for forhandlinger er nylig blitt lagt til KS Bedrift

  • Nedgravde avfallsløsninger - ikke bekreftet

Lunsj ca. kl. 12. Vi legger inn pauser underveis holder på  senest til kl. 15.00. 


Vi håper å se så mange som mulig av dere på de neste møtene, inviter gjerne også kollegaer om temaene er relevante for andre. 

Sted: KS Bedrift, Haakon VIIs gate 9
Pris: 1000,- (inkl. lunsj) ved påmelding innen 30 juni. Ved påmelding fra 1. juli er prisen 1500,-. 

 

For mer informasjon om nettverket trykk her