Nettverk for kommunal organisering

Nettverk for kommunal organisering

KS Bedrift Avfall inviterer til felles møteplass for alle kommunale aktører gjennom «Nettverk for kommunal organisering». 

Kommuner og kommunale selskaper har mange like og ulike utfordringer avhengig av geografi og organisering. Nettverket for kommunal organisering har som mål å bidra til diskusjon om aktuelle temaer og problemstillinger, slik at vi sammen står mer rustet for fremtiden.

I en hektisk hverdag, kan det være vanskelig å stadig holde seg oppdatert på «alt som skjer». KS Bedrift Avfall ønsker derfor å tilby en arena hvor temaer av felles interesse kan løftes og diskuteres. Hensikten er at nettverksmedlemmene selv spiller inne aktuelle temaer og bidrar aktivt inn i diskusjonene.

Program for dagen


Agenda for møtet

  • Runde rundt bordet, hvem er her i dag? Hvilke forventninger har vi til denne samlingen og til nettverket generelt? Diskutere aktuelle temaer og veien videre?

  • Ny NS 9430 Alminnelige kontraktsbestemmelser for periodisk innsamling og transport av avfall er under arbeid - ved dgl. leder Anne Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland IKS

Etter lunsj:

  • Ny forskrift for utsortering av biologisk- og plastavfall – siste status fra seniorrådgiver Christoffer Back Vestli i Miljødirektoratet

  • Kriteriesett for avfallsinnsamling og ny drivstoffmatrise for tunge kjøretøy - ved seniorrådgiver Sarah Fossen Sinnathamby i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

  • Eventuelt og oppsummering av dagen.


Lunsj ca. kl. 12. Vi legger inn pauser underveis holder på til senest kl. 15.00. 


Vi håper å se så mange som mulig av dere på de neste møtene, inviter gjerne også kollegaer om temaene er relevante for andre. 

Sted: KS Bedrift, Haakon VIIs gate 9
Pris: 1000,- (inkl. lunsj) ved påmelding innen 3. juli. Etter dette er prisen kr. 1500,-. 

 

For mer informasjon om nettverket trykk her