Politikk og strategi - forum for ledere i avfalls- og gjenvinningsbransjen

Politikk og strategi - forum for ledere i avfalls- og gjenvinningsbransjen


KS Bedrift Avfall inviterer til lederforum som fokuserer på politikk og strategi for den kommunale avfallsbransjen.


PROGRAM
  
(med forbehold om endringer)


Her ønsker vi å:


1) Ta opp temaer som er relatert til politiske saker, evt. statsbudsjettet og der det er mulig å få inn en sentral politiker som innleder om temaer vi ønsker å debattere. Denne saken legger vi opp til at omhandler marked for plast og sirkulær økonomi.

2) Det blir også en samling der vi snakker om KS Bedrift Avfalls strategi og arbeid framover. Her foreslår vi at medlemmene diskuterer strategien for perioden 2020-2024.

Når:
Tirsdag 19. november kl. 11.00 til
Onsdag 20. november kl. 13.30.

Hvor: 
Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo

Målgruppe:
Daglig leder og styreleder i avfallsbedrifter og etatsledere.

Foto: iStock