En brann- og redningstjeneste for alle

En brann- og redningstjeneste for alle

Skal ikke brann- og redningstjenesten gjenspeile samfunnet de betjener? På et arrangement i Oslo den 27. november er KS Bedrift med på å sette fokus på hvordan øke mangfoldet i brann og redning.

Brann- og redningstjenesten er en av de aktørene i Norge som scorer høyest på tillit og legitimitet. Samtidig er det en av tjenestene som har minst mangfold. Med mangfold mener vi både kompetanse, kjønn, bakgrunn og etnisitet.

Den 27. november arrangerer KS Bedrift og Fagforbundet, i samarbeid med Delta, Norsk brannbefals landsforbund, Nettverk for kvinner i brann og redning, KS og DSB en dagskonferanse i Oslo hvor vi setter spørsmålet om økt mangfold i brann- og redningstjenesten på dagsorden.

Vi har mange spennende innledere på programmet både fra brann- og redningstjenesten, Forsvaret, DSB, erfaringer fra vårt naboland Sverige med flere.

Tid: Kl. 10.00 - 15.00

Sted: Ingeniørenes Hus, to minutter fra Nationaltheatret stasjon hvor flytoget stopper.

Pris: 950,-


Påmeldingen er bindende.

(Foto: Medieoppslag de siste årene fra henholdsvis VG, Rogalands Avis og Nettverk for kvinner i brann og redning)