Fag- og nettverkssamling for beredskap, brann og redning

Fag- og nettverkssamling for beredskap, brann og redning

Vi arrangerer fag- og nettverkssamling i brannforskningens hjemby Trondheim 29.-30. oktober 2019. Byen huser mange av de fremste forskningsmiljøene på brann- og byggteknikk i landet.

Årets nettverkstur for KS Bedrift går til Trondheim med Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) som vertskap. Det blir to spennende dager fylt med et spennende og tidsaktuelt innhold. Vi fokuserer på tre hovedtemaer:

  • Hva skjer i forskningsfronten innen brannforskning i Norge og internasjonalt, og hvilke konsekvenser får dette for forebygging, operativ håndtering og opplæring framover
  • Brannsikring av verneverdige bygg og kulturminner – «Kunne brannen i Notre Dame skjedd i Nidarosdomen?» v/Nidarosdomens restaureringsarbeider og TBRT
  • Hvem skal definere hva som er godt nok/tilfredsstillende i forhold til operativ og forebyggende innsats? Domstolene og advokater eller brannfaglige myndigheter?


Sted:
Trondheim

Pris: 1000,- inkluderer nettverkssamling og lunsj begge dager.

Overnatting: Comfort Hotel Park - bookes selv på co.park@choice.no eller pr. telefon: 73 83 39 00. Refererer til GB000179. Pris er 1250,- for enkeltrom og 1450,- for dobbeltrom. Rommene er holdt av til og med 30. september. Du kan også bestille etter denne fristen, men uten garanti for ledige rom.

Tid: Nettverkssamlingen starter hos RISE Fire Research klokken 10.00, tirsdag 29. oktober, og avsluttes med lunsj 12.30 på hovedbrannstasjonen i Trondheim onsdag 30. oktober. Detaljert program kommer.

 

Tirsdag 29. oktober 
Den 29. oktober får vi en hel dag med brannforskningsmiljøet i Trondheim (RISE Fire Research, Sintef, NTNU mfl). Vi stiller spørsmålet «Hva skjer i forskningsfronten innen brannforskning i Norge og internasjonalt, og hvilke konsekvenser får dette for forebygging, operativ håndtering og opplæring framover?». Vi utfordrer forskningsmiljøene på dette. I tillegg vil Norges brannskole og Høyskolen på Vestlandet - Institutt for Brannsikkerhet og HMS bli utfordret på hvordan de evner å omsette denne forskningen i utdanningen av framtidige brannkonstabler, brannbefal og branningeniører.

Vi møter her ledelsen ved RISE Fire Research, Sintef og NTNU. I tillegg kommer direktør Roar Johansen ved Norges brannskole og instituttleder Fredrik L. Hemmingsson - Institutt for Brannsikkerheit og HMS ved Høgskolen på Vestlandet.

Vi avslutter tirsdagen med en tur i Nidarosdomen med fokus på brannsikring av verneverdig bygg og kulturminner og stiller det litt ubehagelige spørsmålet «Kunne brannen i Notre Dame skjedd i Nidarosdomen?» Det blir en forfriskning på Erkebispegården etter omvisningen.


Onsdag 30. oktober
På dag to tar vi tak i en problemstilling som er svært krevende og stadig mer relevant; «Hvem skal definere hva som er godt nok/tilfredsstillende ift. operativ og forebyggende innsats? Domstolene og advokater eller brannfaglige myndigheter?» Søksmål mot brannvesen for feil utførelse av samfunnsoppdraget reiser en rekke praktiske, juridiske og prinsipielle spørsmål. Det er grunn til å tro at det i fremtiden kan komme flere slike saker, hvor forsikringsselskap og andre fremmer regresskrav mot lokale brannvesen for betydelige beløp.

Vi vil belyse disse problemstillingene fra ulike ståsteder:

  • Advokat Christian Kjellby Nesset, partner i advokatfirmaet Sands, har hatt flere store saker på vegne av næringsinteresser og skal si noe om dette fra et eier- og forsikringsperspektiv. Advokatfullmektig Elen Schmedling Gimnes, KS Bedrift, vil belyse dette fra brann og redningstjenesten og kommunene som eiere sitt perspektiv.
  • Direktør Arthur Gjengstø fra PricewaterhouseCoopers (PWC) - evaluering av storbranner i Norge – erfaringer og funn.
  • DSB er både brannfaglig myndighet og tilsynsmyndighet. Det er flere i brann-Norge som etterlyser et tydeligere DSB på hva som er «godt nok». DSB vil utfordres på sin rolleforståelse på dette området, og hvor den brannfaglige- og tilsynsmyndigheten slutter og eventuelt domstolene overtar. Fra DSB kommer Hans Kristian Madsen.
     

(Foto: Darolti Dan)