Nettverkstur om digitalisering av brann- og redningstjenesten

Nettverkstur om digitalisering av brann- og redningstjenesten

Alle snakker om digitalisering – hva betyr det for hele verdikjeden i brann og redning? KS Bedrift beredskap, brann og redning inviterer til nettverkstur til Bergen 2-3. oktober 2018.

Bergen brannvesen er vertskap for årets nettverkssamling og mye av programmet vil foregå på hovedbrannstasjonen i Bergen. Enten man leder en offentlig eller privat virksomhet, eller er leder for en interkommunal eller en etatsorganisert brann- og redningstjeneste, må man forholde seg digitalisering.

Tittelen på årets nettverkssamling for brann og redningstjenesten i regi av KS Bedrift beredskap, brann og redning er «Alle snakker om digitalisering – hva betyr det for hele verdikjeden i brann og redning?».

Når ansatte i brann- og redningstjenesten snakker digitalisering blir det fort snakk om droner, roboter og thoughpads. Vi ønsker å utvide horisonten med hva digitaliseringen vil bety for blant annet forebygging, feiing, generell publikumskontakt, virksomhetsstyring.

Vi har fått spennende foredragsholdere både fra brann- og redningstjenesten og kunnskapsmiljøene. I tillegg blir det en orientering fra KS Bedrift på en del relevante arbeidsgiverspørsmål.

 

Sted
Samlingen vil være på hovedbrannstasjonen i Bergen sentrum. Vi skal bo på Scandic hotell Byparken, og dette hotellet ligger i gangavstand fra hovedbrannstasjonen.

Tidspunkt
2. oktober: oppstart kl 10.00 og avslutning kl 16.30
3. oktober: oppstart kl 09.00 og avlutning kl 14.00 den 3. oktober.

Kostnader til reise og opphold

Utgifter knyttet til reise og opphold dekkes av deltakerne selv. KS Bedrift vil fakturere deltakerne for hotelloppholdet i etterkant (døgnpris er kr 1425,-). KS Bedrift spanderer lunsj begge dagene mens middagen på kvelden 2. oktober må bekostes av deltakerne.

Påmeldingsfrist
5. september med mail til Øistein Gjølberg Karlsen (ogk@ksbedrift.no) mob: 472 40 289

Foreløpig program for nettverkssamling for brann- og redningstjenesten i Bergen 2-3. oktober

Kontakt Øistein Gjølberg Karlsen for påmelding