Fagdag - KS Bedrift Energi

Fagdag - KS Bedrift Energi

KS Bedrift er opptatt av bransjens omdømme og ønsker å bidra til at kunder og omverden har et positivt (og riktig) bilde av bransjen og våre medlemmer.

Huseierne Landsforbund har gjennomført en undersøkelse blant medlemmer som viser at hele 72 prosent mener at energieffektiviserende tiltak hjemme ikke er noen vits, fordi nettselskapene uansett vil finne nye måter å kreve inn pengene på.

«Slutt å selge kilowattimer, energisektoren er heltene som sitter på 70 prosent av klimaløsningen. Men dere må kommunisere med kundene på en helt annen måte enn nå» sa forfatter, psykolog, politiker og økonom Per Espen Stoknes under årets Smartgrid konferanse. Han viste videre til sin egen strømregning og hevdet at 90% av kundene ikke forstår noe som helst av den, og pekte på at bransjen har svært mye å lære av andre bransjer når det gjelder kunderelasjoner.
AMS, Elhub og effekttariffer er også mer eller mindre uforståelige begrep for de aller fleste kunder.

Svært mange kraftselskap er ikke lenger i daglig kontakt med kundene, men det betyr ikke at ekstern kommunikasjon er unødvendig. Det er viktig at også kraftselskapene kan informere om disse begrepene på en enkel og lett-forståelig måte, og det forutsetter at man har en god og bred forståelse rundt sammenhengene mellom disse. Det er tilsvarende viktig at organisasjoner som Huseiernes Landsforbund har en inngående forståelse for dette emnet og hvordan dette påvirker medlemmene deres. NVE bør være opptatt av å kommunisere dette ut «riktig» til alle forbrukere og derfor er det viktig at de også dytter i samme retning.

KS Bedrift Energi inviterer derfor medlemmer til fagdag med fokus på selskapenes omdømme og kommunikasjon.

Fagdagen vil inneholde en kombinasjon av korte foredrag fra Huseierne Landsforbund, som i denne sammenheng representerer kundene våre, fagpersoner på kommunikasjon, aktør i telekom/bredbånd bransjen og ikke minst direktør Ketil Lund i NVE som vil gi oss et innblikk i hvordan de tenker rundt effekttariffering og kommunikasjon av dette fremover. 


AGENDA

10:00: Innledning ved næringspolitisk rådgiver Arne Jakobsen i KS Bedrift

10:20: «Tynnslitt tillit til nettselskapene» ved Linda Ørstavik Öberg i Huseierne Landsforbund

10:50: Kaffepause

11:10: «Omdømmebygging» ved rådgiver og partner Martin Apenes fra Wergeland Apenes

11:40: Lunsj

12:40: «Erfaringer med kunderelasjoner og kommunikasjon i bredbåndverdenen» ved daglig leder Ørjan Kvalø i Hålogaland kraft kunde

13:10: «Energi kommunikasjon» ved Mona Adolfsen fra Europower  

13:40: Kaffepause

14:00: «Hva skjer med innføring av effekttariffer» ved direktør Ketil Lund i NVE

14:45: Oppsummering/avslutning ved Arne Jakobsen

 

Sted: KS Bedrift, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Pris: 1500,- inkluderer fagdag og lunsj. Påmeldingen er bindende. 

(Foto: Robert Bye)