Bedriftenes Møteplass 2019

Bedriftenes Møteplass 2019

Bærekraftige samfunn – nyskapende arbeidsliv. Slik lyder mottoet for årets Bedriftenes Møteplass. Her vil vi inspirere og utfordre deg til å tenke nytt. Dette blir årets begivenhet for samfunnsbedriftene. 

Samfunnsbedriftene er hjørnesteiner i lokalsamfunnene. Men verden er i endring. Vi må ha rammevilkår som gjør at vi får enda mer nyskaping og målrettet innovasjon innen våre bransjer.

Og vi må ha et arbeidsliv som fremmer kompetanse og får frem det beste i medarbeiderne på alle nivå i bedriften.

I år har vi et særlig fokus på verdien av å sysselsette folk som av ulike årsaker ofte faller utenfor arbeidsmarkedet. For vi må alle tørre tenke nytt.

Da kan bedriftene fortsette å levere kjernetjenester som sikrer både bolyst og næringsgrunnlag. Da kan de fortsette å være drivere for det grønne skiftet.

 

Tid: 2.-3. april 2019

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu