Lederseminar om ny havnelov

Lederseminar om ny havnelov

Vi inviterer til et miniseminar om de nye kapitalreglene i den nye havne- og farvannsloven 5. mars på Gardermoen.

Samferdselsdepartementet vil delta for å orientere om iverksettelsesrundskrivet, og advokat Kristin Bjella vil delta fra advokatfirmaet Hjort for å gå gjennom ulike problemstillinger i forhold til de nye kapitalreglene i den nye havne og farvannsloven. Håkon Riegels fra KS Bedrift vil også oppdatere medlemmene på status i saken om «konkurranse på like vilkår».

Vi oppfordrer medlemmene til å komme med problemstillinger/case i forkant som vi kan gå gjennom. Casene vil eventuell bli anonymisert. Det er plass i påmeldingsskjemaet til å legge inn dette.

Programmet starter kl. 10 og avsluttes med lunsj kl 13.00.

Dato: 5. mars 2020
Tidspunkt: kl. 10.00 - 13.00 
Sted: Oslo Lufthavn - Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen
Målgruppe: Havnedirektører og havnefogder
Maks antall deltakere: 25
Påmeldingsfrist: 28. februar 2020.
Deltageravgift: kr. 1.950 + MVA pr. person.