Hvorfor bli medlem av KS Bedrift?

Som bedriftsleder har du mye ansvar. Dette gjelder ikke minst om selskapet ditt er et selvstendig rettssubjekt.

Selv med ryddige forhold for de ansatte kan det dukke opp situasjoner der du trenger bistand. Vi støtter deg i rollen som arbeidsgiver. Vi kan også jobbe for at du og bransjen din skal få bedre rammevilkår.

BLI MEDLEM

Hvilke fordeler gir KS Bedrift som ARBEIDSGIVERORGANISASJON?

 • Vi gir råd og veiledning til deg som arbeidsgiver
 • Vi gir raske svar på spørsmålene dine rundt lover og regelverk
 • Vi har et moderne avtaleverk som er fleksibelt og lett å forstå
 • Vi har egne hovedtariffavtaler for energibedrifter og andre konkurranseutsatte bedrifter
 • Vi tilbyr kurs og temadager som er skreddersydd for din bransje
 • Våre tariffavtaler sikrer dine ansatte gode vilkår

Hvilke fordeler gir KS Bedrift som INTERESSEORGANISASJON?

 • Vi jobber med myndighetene for å bedre medlemmenes rammevilkår
 • Vi har egne utvalg for bransjene Energi, Avfall, Havn og Brann/Redning
 • Vi har tilgang på KS' faste møter med regjeringen samt tunge beslutningstagere i det politiske miljøet
 • Gjennom CEEP har vi gode nettverk og påvirkningskanaler inn mot EU-systemet

Hvilke fordeler gir KS Bedrift som MEDLEMSORGANISASJON?

 • Vi er gode på kommunalt eierskap og selskapsetablering
 • Vi gir råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie
 • Vi tilbyr Juridiske tjenester og konsulenttjenester til gunstige priser
 • Vi har ulike nettverk der medlemmene deler erfaringer på tvers av bransjer
 • Vi har skreddersydde kurs, konferanser og andre medlemstilbud
 • Konkurransedyktig kontingent

BLI MEDLEM 

 

 

BLI MEDLEM