KS Bedrifts strategi

KS Bedrifts strategi

Les KS Bedrifts overordnede strategi om hvordan vi skal realisere vår visjon: Bærekraftige samfunn - nyskapende arbeidsliv!