Kontaktinformasjon

For kommentarer til pressen kan disse kontaktes:


Administrerende direktør

Øivind Brevik, tlf 930 84 575


Eierskap og ledelse i kommunale bedrifter

Juridisk direktør Tone Molvær Berset, tlf 997 49 873


Havner og sjøtransport

Direktør KS Bedrift Havn, Kjell-Olav Gammelsæter, tlf 413 05 221


Energi

Direktør KS Bedrift Energi, Asle Strand, tlf 466 50 888

Avfall 

Direktør KS Bedrift Avfall, Svein Kamfjord, tlf 93 03 04 23


Brann og redning

Fagsjef KS Bedrift Brann og Redning, Øistein Gjølberg Karlsen, tlf  472 40 289